MASTOT MERKITTY MASTOVAJASSA – MASTS TAGGED IN THE MAST SHELTER

Mastot on merkitty seuran toimesta mastojen molempiin päihin laitetuilla nimilapuilla.
Säästä ne. Laita ne mastoon ensi syksynä kun laitat maston mastovajaan. Ja sitä seuraavana syksynä. Jne.

Mastot, joiden omistaja on tunnistettu tai arvattu, on merkitty. Jos mastossasi on väärät nimilaput, anna ne oikealle henkilölle.

Jos mastossasi ei ollut seuran laittamia nimilappuja kun otit maston ulos mastovajasta, mastosi merkitään ensi syksynä jos se tulee mastovajaan. Merkitse mastosi niin että se voidaan tunnistaa.

 

Masts have been tagged with name tags on both ends of the masts by the club. Save the tags.
Attach them on your mast in the autumn when placing the mast in the mast shelter. And the following autumn.
And so on.

Masts, whose owners have been identified or guessed, have been tagged. If there are wrong tags on your mast, give them to the right person.

If your mast didn’t have the tags attached by the club when you took it out from the mast shelter, your mast will be tagged in the autumn if it’s placed in the mast shelter. Label your mast so, that it can be identified.